Гражданите в управлението на Област Кърджали: мисията възможна

Сподели своето мнение как това да стане реалност

Трите платформи трябва да създадат публична база данни за проектите, които се изпълняват в Областта, като представят информация за техните резултати и бюджет.

Посочете важността според вас, като 1 е с най-ниска важност, а 10 с най-висока.

Обществената платформа по околна среда трябва да организира постоянна кампания за опазване на околната среда в Кърджали, за разделното събиране на отпадъци, домашното компостиране, обществени инициативи за чисти селища: определени дни през пролетта и есента, състезание за най-чисто селище в региона и др.

Посочете важността според вас, като 1 е с най-ниска важност, а 10 с най-висока.

Обществената платформа по околна среда, подкрепена от платформите по туризъм и земеделие, трябва да изработи Регионална устройствена схема на Областта, с цел да се идентифицира и опази най-доброто в района.

Посочете важността според вас, като 1 е с най-ниска важност, а 10 с най-висока.

Обществената платформа по туризъм трябва да събере идеи и да подготви правила и разпоредби за развитие на зони за отдих и екотуризъм.

Посочете важността според вас, като 1 е с най-ниска важност, а 10 с най-висока.

Кой да бъде първият проект, разработен като зона за отдих? *

Как да се осигури първоначалната инвестиция? *

Как да се поддържат тези зони? *

Платформата по земеделие трябва да разработи система за дългосрочно отдаване на общинска и държавна земя, като периодът за отдаване ще зависи от периода на инвестициите и изискванията на ползвателя.

Посочете важността според вас, като 1 е с най-ниска важност, а 10 с най-висока.

Обществената платформа по земеделие ще работи за създаването на единна информационна служба по земеделие на областно ниво, в която под един покрив съвместно да работят всички сегашни служби в подкрепа на фермерите (включително училища и университети).

Посочете важността според вас, като 1 е с най-ниска важност, а 10 с най-висока.